Klanten beoordelen ons met een 9/10
Gratis bezorging vanaf €35,00 binnen Nederland
Vragen? Bel 085-048 3153

Privacy Policy

Thirsty Hair

Thirsty Hair is een handelsnaam van The Thirsty Hair Company B.V. Bij de Kamer van Koophandel staat The Thirsty Hair Company B.V. ingeschreven onder nummer 60634669.

Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van The Thirsty Hair Company B.V. (THC)
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van The Thirsty Hair Company B.V. en haar dochtermaatschappijen tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.


Algemeen

Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met THC of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) THC, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
THC vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. THC houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).


Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door THC worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van THC of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van THC;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan THC op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  • Om te voldoen aan de op THC van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van The Thirsty Hair Company B.V.. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende THC producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere THC producten en/of diensten.


Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het THC-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door THC worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat THC op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. THC zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan THC uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw commercial inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die THC ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal THC uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.


Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van THC kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.


Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van THC terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.
Voor digitale diensten van THC waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat THC de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.


Beveiliging gegevens

THC respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van THC. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van THC, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. THC spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
THC is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan THC.


Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door THC zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van THC via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:


The Thirsty Hair Company B.V.
T.a.v. Klantregistratie
Postbus 40278
8004 DG Zwolle.

U kunt ook een e-mail sturen naar: [email protected]

Wijziging van deze Privacy Verklaring
THC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2014.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Klanttevredenheid

Klanten beoordelen ons met een 9/10

Gratis bezorging

Bestellingen binnen Nederland boven de €35,00

Heb je vragen ? Bel dan gerust met één van onze medewerkers

Bel : 085-048 3153

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Uitverkocht

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.